BES 516-347-MO-C-S49, Cảm biến tiệm cận Balluff BES 516-347-MO-C-S49, Balluff Vietnam

BES 516-347-MO-C-S49, Balluff BES 516-347-MO-C-S49, Cảm biến tiệm cận Balluff BES 516-347-MO-C-S49, Balluff Vietnam

Nhà phân phối/Đại lý Balluff tại Việt Nam

BES01FR (BES 516-347-MO-C-S49) - Cảm biến tiêu chuẩn cảm ứng BES của chúng tôi với các loại ưu tiên để phát hiện vật thể trong khu vực kim loại rất mạnh mẽ và đáng tin cậy

THÊM VÀO GIỎ HÀNG

 

BIW1-A310-M0750-P1-S115, Cảm biến vị trí Balluff BIW1-A310-M0750-P1-S115, Balluff Vietnam

BIW1-A310-M0750-P1-S115, Balluff BIW1-A310-M0750-P1-S115, Cảm biến vị trí Balluff BIW1-A310-M0750-P1-S115, Balluff Vietnam

Nhà phân phối/Đại lý Balluff tại Việt Nam

BIW000L
BIW1-A310-M0750-P1-S115
Đầu dò vi mô / LVDT Hình trụ - Đầu dò dịch chuyển tuyến tính cảm ứng vi mô, 750mm

THÊM VÀO GIỎ HÀNG