BIW000L, Cảm biến vị trí Balluff BIW000L, Balluff Vietnam

BIW000L, Balluff BIW000L, Cảm biến vị trí Balluff BIW000L, Balluff Vietnam

Nhà phân phối/Đại lý Balluff tại Việt Nam

BIW000L
BIW1-A310-M0750-P1-S115
Đầu dò vi mô / LVDT Hình trụ - Đầu dò dịch chuyển tuyến tính cảm ứng vi mô, 750mm

THÊM VÀO GIỎ HÀNG

 

GSL 04M/N-30-S8, Cảm biến quang điện Leuze GSL 04M/N-30-S8, Leuze Vietnam

GSL 04M/N-30-S8, Leuze GSL 04M/N-30-S8, Cảm biến quang điện Leuze GSL 04M/N-30-S8, Leuze Vietnam

Nhà phân phối/Đại lý Leuze tại Việt Nam

Leuze GSL 04M/N-30-S8, 50124703: Cảm biến quang điện ngã ba - 50124703; Ứng dụng · Phát hiện các bộ phận nhỏ; Nguồn sáng · Laser, Đỏ; Tần số chuyển mạch · 5.000 Hz

THÊM VÀO GIỎ HÀNG