GPB02S30, Máy phát áp suất Gage Greystone GPB02S30, Greystone Vietnam

GPB02S30, Greystone GPB02S30, Máy phát áp suất Gage Greystone GPB02S30, Greystone Vietnam

Nhà phân phối/Đại lý Greystone tại Việt Nam

Máy phát áp suất Gage GPB02S30
Gage Pressure Transmitter, 0 to 10, 20, 50, and 100 PSI ranges, FT-6 Plenum Rated, 3M (10')

THÊM VÀO GIỎ HÀNG

 

110.37.NE.4EX.FV, Thiết bị Stromag 110.37.NE.4EX.FV, Stromag Vietnam

110.37.NE.4EX.FV, Stromag 110.37.NE.4EX.FV, Thiết bị Stromag 110.37.NE.4EX.FV, Stromag Vietnam

Nhà phân phối/Đại lý Stromag tại Việt Nam

Thiết bị 110.37.NE.4EX.FV
Xuất xứ: Italy

THÊM VÀO GIỎ HÀNG