GPB02S15, Máy phát áp suất Gage Greystone GPB02S15, Greystone Vietnam

GPB02S15, Greystone GPB02S15, Máy phát áp suất Gage Greystone GPB02S15, Greystone Vietnam

Nhà phân phối/Đại lý Greystone tại Việt Nam

Máy phát áp suất Gage GPB02S15
Gage Pressure Transmitter, 0 to 10, 20, 50, and 100 PSI ranges, FT-6 Plenum Rated, 1.5M (5')

THÊM VÀO GIỎ HÀNG

 

GPB02A15, Máy phát áp suất Gage Greystone GPB02A15, Greystone Vietnam

GPB02A15, Greystone GPB02A15, Máy phát áp suất Gage Greystone GPB02A15, Greystone Vietnam

Nhà phân phối/Đại lý Greystone tại Việt Nam

Máy phát áp suất Gage GPB02A15
Gage Pressure Transmitter, 0 to 10, 20, 50, and 100 PSI ranges, Armoured Cable, 1.5M (5')

THÊM VÀO GIỎ HÀNG