EL6910, Giao diện giao tiếp EtherCAT Beckhoff EL6910, Beckhoff Vietnam

EL6910, Beckhoff EL6910, Giao diện giao tiếp EtherCAT Beckhoff EL6910, Beckhoff Vietnam

Nhà phân phối/Đại lý Beckhoff tại Việt Nam

100% xuất xứ từ EU
Code: EL6910
Description: EtherCAT Terminal communication interface, TwinSAFE Logic

THÊM VÀO GIỎ HÀNG

 

081143-1X4X20, Kẹp 0811 4P20 6KT PC Conductix 081143-1X4X20, Conductix Vietnam

081143-1X4X20, Conductix 081143-1X4X20, Kẹp 0811 4P20 6KT PC Conductix 081143-1X4X20, Conductix Vietnam

Nhà phân phối/Đại lý Conductix tại Việt Nam

100% xuất xứ Đức

P/N: 081143-1X4X20
HANGER CLAMP 0811 4P20 6KT PC

THÊM VÀO GIỎ HÀNG