EL1918, Thiết bị đầu cuối EtherCAT Beckhoff EL1918, Beckhoff Vietnam

EL1918, Beckhoff EL1918, Thiết bị đầu cuối EtherCAT Beckhoff EL1918, Beckhoff Vietnam

Nhà phân phối/Đại lý Beckhoff tại Việt Nam

100% xuất xứ từ EU
Code:  EL1918
Description: EtherCAT Terminal, 8-channel digital input, 24 V DC, TwinSAFE, TwinSAFE Logic

THÊM VÀO GIỎ HÀNG

 

EL6910, Giao diện giao tiếp EtherCAT Beckhoff EL6910, Beckhoff Vietnam

EL6910, Beckhoff EL6910, Giao diện giao tiếp EtherCAT Beckhoff EL6910, Beckhoff Vietnam

Nhà phân phối/Đại lý Beckhoff tại Việt Nam

100% xuất xứ từ EU
Code: EL6910
Description: EtherCAT Terminal communication interface, TwinSAFE Logic

THÊM VÀO GIỎ HÀNG