BNI IOL-302-002-Z042, Mạng công nghiệp Balluff BNI IOL-302-002-Z042, Balluff Vietnam

BNI IOL-302-002-Z042, Balluff BNI IOL-302-002-Z042, Mạng công nghiệp Balluff BNI IOL-302-002-Z042, Balluff Vietnam

Nhà phân phối/Đại lý Balluff tại Việt Nam

100% xuất xứ EU / Hungary
BNI00CM
BNI IOL-302-002-Z042
Industrial Networking

THÊM VÀO GIỎ HÀNG

 

EL1918, Thiết bị đầu cuối EtherCAT Beckhoff EL1918, Beckhoff Vietnam

EL1918, Beckhoff EL1918, Thiết bị đầu cuối EtherCAT Beckhoff EL1918, Beckhoff Vietnam

Nhà phân phối/Đại lý Beckhoff tại Việt Nam

100% xuất xứ từ EU
Code:  EL1918
Description: EtherCAT Terminal, 8-channel digital input, 24 V DC, TwinSAFE, TwinSAFE Logic

THÊM VÀO GIỎ HÀNG