DTS 9441, Thiết bị làm mát pfannenberg DTS 9441, pfannenberg Vietnam

DTS 9441, pfannenberg DTS 9441, Thiết bị làm mát pfannenberg DTS 9441, pfannenberg Vietnam

Nhà phân phối/Đại lý pfannenberg tại Việt Nam

Cooling units 2000 W
DTS 9441

THÊM VÀO GIỎ HÀNG

 

HMT330 3G0A001BCAC100A01AACAA1, Cảm biến độ ẩm và nhiệt độ Vaisala HMT330 3G0A001BCAC100A01AACAA1, Vaisala Vietnam

HMT330 3G0A001BCAC100A01AACAA1, Vaisala HMT330 3G0A001BCAC100A01AACAA1, Cảm biến độ ẩm và nhiệt độ Vaisala HMT330 3G0A001BCAC100A01AACAA1, Vaisala Vietnam

Nhà phân phối/Đại lý Vaisala tại Việt Nam

HMT330 – 3G0A001BCAC100A01AACAA1. Humidity(RH) & Temperature(T) Transmitter for. General Use c/w. - 10 m Cable Length, +80°C. - No Display

THÊM VÀO GIỎ HÀNG