BTL7-E501-M0175-P-S32, Cảm biến vị trí tuyến tính Balluff BTL7-E501-M0175-P-S32, Balluff Vietnam

BTL7-E501-M0175-P-S32, Balluff BTL7-E501-M0175-P-S32, Cảm biến vị trí tuyến tính Balluff BTL7-E501-M0175-P-S32, Balluff Vietnam

Nhà phân phối/Đại lý Balluff tại Việt Nam

100% xuất xứ EU / Hungary
BTL1RJL
Magnetostrictive linear position sensors in profile design
Typecode: BTL7-E501-M0175-P-S32

THÊM VÀO GIỎ HÀNG

 

BAM03K1, Thiết bị Balluff BAM03K1, Balluff Vietnam

BAM03K1, Balluff BAM03K1, Thiết bị Balluff BAM03K1, Balluff Vietnam

Nhà phân phối/Đại lý Balluff tại Việt Nam

100% xuất xứ EU / Hungary
BAM03K1
BAM GM-XA-02-D10-M0850
Fastening Technology
BAM01H2 (BTL2-GS10-0850-A) đã lỗi thời

THÊM VÀO GIỎ HÀNG