BHS B249V-PSD25-S04-003, Cảm biến áp suất Balluff BHS B249V-PSD25-S04-003, Balluff Vietnam

BHS B249V-PSD25-S04-003, Balluff BHS B249V-PSD25-S04-003, Cảm biến áp suất Balluff BHS B249V-PSD25-S04-003, Balluff Vietnam

Nhà phân phối/Đại lý Balluff tại Việt Nam

100% xuất xứ ĐỨC
BHS0060 (BHS B249V-PSD25-S04-003) - Our BHS pressure-rated inductive sensors withstand pressures up to 500 bar

THÊM VÀO GIỎ HÀNG

 

BTL1RJL, Cảm biến vị trí tuyến tính Balluff BTL1RJL, Balluff Vietnam

BTL1RJL, Balluff BTL1RJL, Cảm biến vị trí tuyến tính Balluff BTL1RJL, Balluff Vietnam

Nhà phân phối/Đại lý Balluff tại Việt Nam

100% xuất xứ ĐỨC
BTL1RJL
Magnetostrictive linear position sensors in profile design
Typecode: BTL7-E501-M0175-P-S32

THÊM VÀO GIỎ HÀNG