BAW M12MI-BLC35C-S04G, Cảm biến tiệm cận Balluff BAW M12MI-BLC35C-S04G, Balluff Vietnam

BAW M12MI-BLC35C-S04G, Balluff BAW M12MI-BLC35C-S04G, Cảm biến tiệm cận Balluff BAW M12MI-BLC35C-S04G, Balluff Vietnam

Nhà phân phối/Đại lý Balluff tại Việt Nam

100% xuất xứ ĐỨC
BAW004M
Inductive distance sensors
Typecode:
BAW M12MI-BLC35C-S04G

THÊM VÀO GIỎ HÀNG

 

BHS0060, Cảm biến áp suất Balluff BHS0060, Balluff Vietnam

BHS0060, Balluff BHS0060, Cảm biến áp suất Balluff BHS0060, Balluff Vietnam

Nhà phân phối/Đại lý Balluff tại Việt Nam

100% xuất xứ ĐỨC
BHS0060 (BHS B249V-PSD25-S04-003) - Our BHS pressure-rated inductive sensors withstand pressures up to 500 bar

THÊM VÀO GIỎ HÀNG