BTL7-E501-M0200-P-S32, Cảm biến vị trí Balluff BTL7-E501-M0200-P-S32, Balluff Vietnam

BTL7-E501-M0200-P-S32, Balluff BTL7-E501-M0200-P-S32, Cảm biến vị trí Balluff BTL7-E501-M0200-P-S32, Balluff Vietnam

Nhà phân phối/Đại lý Balluff tại Việt Nam

BTL1E22 ( BTL7-E501-M0200-P-S32 ) - Cảm biến vị trí tuyến tính với thiết kế biên dạng là hệ thống đo lường tuyệt đối và không tiếp xúc để phát hiện chính xác

THÊM VÀO GIỎ HÀNG

 

BES01FR, Cảm biến tiệm cận Balluff BES01FR, Balluff Vietnam

BES01FR, Balluff BES01FR, Cảm biến tiệm cận Balluff BES01FR, Balluff Vietnam

Nhà phân phối/Đại lý Balluff tại Việt Nam

BES01FR (BES 516-347-MO-C-S49) - Cảm biến tiêu chuẩn cảm ứng BES của chúng tôi với các loại ưu tiên để phát hiện vật thể trong khu vực kim loại rất mạnh mẽ và đáng tin cậy

THÊM VÀO GIỎ HÀNG