M31-6-M-B35D-1-4-D-XMB31, Cảm biến áp suất Gefran M31-6-M-B35D-1-4-D-XMB31, Gefran Vietnam

M31-6-M-B35D-1-4-D-XMB31, Gefran M31-6-M-B35D-1-4-D-XMB31, Cảm biến áp suất Gefran M31-6-M-B35D-1-4-D-XMB31, Gefran Vietnam

Nhà phân phối/Đại lý Gefran tại Việt Nam

Cảm biến áp suất nóng chảy M31-6-M-B35D-1-4-D-XMB31 dùng cho máy đùn nhựa

THÊM VÀO GIỎ HÀNG

 

BTL1E22, Cảm biến vị trí Balluff BTL1E22, Balluff Vietnam

BTL1E22, Balluff BTL1E22, Cảm biến vị trí Balluff BTL1E22, Balluff Vietnam

Nhà phân phối/Đại lý Balluff tại Việt Nam

BTL1E22 ( BTL7-E501-M0200-P-S32 ) - Cảm biến vị trí tuyến tính với thiết kế biên dạng là hệ thống đo lường tuyệt đối và không tiếp xúc để phát hiện chính xác

THÊM VÀO GIỎ HÀNG