AK6/D2-5A, Cảm biến cảm ứng MICRO DETECTORS AK6/D2-5A, MICRO DETECTORS Vietnam

AK6/D2-5A, MICRO DETECTORS AK6/D2-5A, Cảm biến cảm ứng MICRO DETECTORS AK6/D2-5A, MICRO DETECTORS Vietnam

Nhà phân phối/Đại lý MICRO DETECTORS tại Việt Nam

AK6/D2-5A
MICRO DETECTORS Cảm biến cảm ứng M18 0-10 V + 4-20 mA Khoảng cách phát hiện Cáp 10 mm trục 2m

THÊM VÀO GIỎ HÀNG

 

AM34HD2805-BR01, Phanh động cơ Moons AM34HD2805-BR01, Moons Vietnam

AM34HD2805-BR01, Moons AM34HD2805-BR01, Phanh động cơ Moons AM34HD2805-BR01, Moons Vietnam

Nhà phân phối/Đại lý Moons tại Việt Nam

Mô hình: AM34HD2805-BR01 Động cơ phanh
NEMA34 (86mm) 1.8 ° Động cơ bước hỗn hợp AC 2 pha có phanh

THÊM VÀO GIỎ HÀNG