08-RZ-056I, Thiết bị TENSION SPRING Conductix 08-RZ-056I, Conductix Vietnam

08-RZ-056I, Conductix 08-RZ-056I, Thiết bị TENSION SPRING Conductix 08-RZ-056I, Conductix Vietnam

Nhà phân phối/Đại lý Conductix tại Việt Nam

100% xuất xứ Đức

P/N: 08-RZ-056I
TENSION SPRING (mat# 18281)

THÊM VÀO GIỎ HÀNG

 

081121-6, Thanh dẫn 0811 1P CU BJ Conductix 081121-6, Conductix Vietnam

081121-6, Conductix 081121-6, Thanh dẫn 0811 1P CU BJ Conductix 081121-6, Conductix Vietnam

Nhà phân phối/Đại lý Conductix tại Việt Nam

100% xuất xứ Đức

P/N: 081121-6
RAIL CONNECTOR 0811 1P CU BJ

THÊM VÀO GIỎ HÀNG