XMTC-62-11-0-XMTC-CAL-3110, Cảm biến GE Panametrics XMTC-62-11-0-XMTC-CAL-3110, GE Panametrics Vietnam

XMTC-62-11-0-XMTC-CAL-3110, GE Panametrics XMTC-62-11-0-XMTC-CAL-3110, Cảm biến GE Panametrics XMTC-62-11-0-XMTC-CAL-3110, GE Panametrics Vietnam

Nhà phân phối/Đại lý GE Panametrics tại Việt Nam

100% xuất xứ USA
Model: XMTC-62-11-0-XMTC-CAL-3110
Sensor

THÊM VÀO GIỎ HÀNG

 

HD2K-020GK025E, Cảm biến lưu lượng Honsberg (GHM) HD2K-020GK025E, Honsberg (GHM) Vietnam

HD2K-020GK025E, Honsberg (GHM) HD2K-020GK025E, Cảm biến lưu lượng Honsberg (GHM) HD2K-020GK025E, Honsberg (GHM) Vietnam

Nhà phân phối/Đại lý Honsberg (GHM) tại Việt Nam

100% xuất xứ Đức
Code: HD2K-020GK025E
Flow Sensor
Flow function unit
Nominal width: DN 20 - G ¾
Connection type: Female thread
Connection material Stainless Steel
HD2K - Measuring range oil 30..30 mm²/s for horizontal flow: 2,5 - 25 l/min
Connection for: Electronics

THÊM VÀO GIỎ HÀNG