LU29-01, Cảm biến siêu âm Flowline LU29-01, Flowline Vietnam

LU29-01, Flowline LU29-01, Cảm biến siêu âm Flowline LU29-01, Flowline Vietnam

Nhà phân phối/Đại lý Flowline tại Việt Nam

100% xuất xứ USA
Model: LU29-01 Ultrasonic Sensor
EchoSonic II Ultrasonic 10m,2"PVDF,NPT,w/FOB,cFMus

THÊM VÀO GIỎ HÀNG

 

XMTC-62-11-0-XMTC-CAL-3110, Cảm biến GE Panametrics XMTC-62-11-0-XMTC-CAL-3110, GE Panametrics Vietnam

XMTC-62-11-0-XMTC-CAL-3110, GE Panametrics XMTC-62-11-0-XMTC-CAL-3110, Cảm biến GE Panametrics XMTC-62-11-0-XMTC-CAL-3110, GE Panametrics Vietnam

Nhà phân phối/Đại lý GE Panametrics tại Việt Nam

100% xuất xứ USA
Model: XMTC-62-11-0-XMTC-CAL-3110
Sensor

THÊM VÀO GIỎ HÀNG