774340, Rơ-le an toàn Pilz 774340, Pilz Vietnam

774340, Pilz 774340, Rơ-le an toàn Pilz 774340, Pilz Vietnam

Nhà phân phối/Đại lý Pilz tại Việt Nam

100% xuất xứ từ EU

Code: 774340
Description: P2HZ X1 24VDC 3n/o 1n/c
Safety relay

THÊM VÀO GIỎ HÀNG

 

P2HZ X1 24VDC 3n/o 1n/c, Rơ-le an toàn Pilz P2HZ X1 24VDC 3n/o 1n/c, Pilz Vietnam

P2HZ X1 24VDC 3n/o 1n/c, Pilz P2HZ X1 24VDC 3n/o 1n/c, Rơ-le an toàn Pilz P2HZ X1 24VDC 3n/o 1n/c, Pilz Vietnam

Nhà phân phối/Đại lý Pilz tại Việt Nam

100% xuất xứ từ EU

Code: 774340
Description: P2HZ X1 24VDC 3n/o 1n/c
Safety relay

THÊM VÀO GIỎ HÀNG