SCL K06-MS, Quạt công nghiệp FPZ SCL K06-MS, FPZ Vietnam

SCL K06-MS, FPZ SCL K06-MS, Quạt công nghiệp FPZ SCL K06-MS, FPZ Vietnam

Nhà phân phối/Đại lý FPZ tại Việt Nam

Xuất xứ: Ý
Model: SK06MS50+0201 Blower for Cooling System
Side channel blower + Motor 2.2-2.6 kW
SCL K06-MS MOR IE3 M.E. 2.2 - 2.6 kW - 2
POLI 345-415/200-240V 50Hz - 380-
480/220-280V 60Hz WR cURus IE3 CL. F
 TROP. PTO IP55 UNPAINTED

THÊM VÀO GIỎ HÀNG