88076124, Thiết bị đo lưu lượng GEMU 88076124, GEMU Vietnam

88076124, GEMU 88076124, Thiết bị đo lưu lượng GEMU 88076124, GEMU Vietnam

Nhà phân phối/Đại lý GEMU tại Việt Nam

Xuất xứ: ĐỨC
Part no: 88076124 
807R65D782114 57514000
Variable area flowmeter
Type   807
DN      65
Body configuration   D
Connection type        78
Metering tube material        21

THÊM VÀO GIỎ HÀNG