BTL0W5H, Cảm biến vị trí tuyến tính Balluff BTL0W5H, Balluff Vietnam

BTL0W5H, Balluff BTL0W5H, Cảm biến vị trí tuyến tính Balluff BTL0W5H, Balluff Vietnam

Nhà phân phối/Đại lý Balluff tại Việt Nam

100% xuất xứ EU / US
BTL0W5H
BTL6-A500-M1016-PF-S115
Magnetostrictive Sensors

THÊM VÀO GIỎ HÀNG

 

BTL6-A500-M1016-PF-S115, Cảm biến vị trí tuyến tính Balluff BTL6-A500-M1016-PF-S115, Balluff Vietnam

BTL6-A500-M1016-PF-S115, Balluff BTL6-A500-M1016-PF-S115, Cảm biến vị trí tuyến tính Balluff BTL6-A500-M1016-PF-S115, Balluff Vietnam

Nhà phân phối/Đại lý Balluff tại Việt Nam

100% xuất xứ EU / US
BTL6-A500-M1016-PF-S115
Magnetostrictive Sensors

THÊM VÀO GIỎ HÀNG