lpc-25/CDD/M18, Cảm biến siêu âm đo khoảng cách Microsonic lpc-25/CDD/M18, Microsonic Vietnam

lpc-25/CDD/M18, Microsonic lpc-25/CDD/M18, Cảm biến siêu âm đo khoảng cách Microsonic lpc-25/CDD/M18, Microsonic Vietnam

Nhà phân phối/Đại lý Microsonic tại Việt Nam

Xuất xứ: Đức
archiv sensor
Mã đặt hàng.: lpc-25/CDD/M18
output 1switching output
pnp: Imax = 200 mA (UB-2V)
NOC/NCC adjustable, short-circuit-proof
output 2switching output
pnp: Imax = 200 mA (UB-2V)
NOC/NCC adjustable, short-circuit-proof

THÊM VÀO GIỎ HÀNG