KS-R-E-F-B35D-M-V, Cảm biến chênh áp Gefran KS-R-E-F-B35D-M-V, Gefran Vietnam

KS-R-E-F-B35D-M-V, Gefran KS-R-E-F-B35D-M-V, Cảm biến chênh áp Gefran KS-R-E-F-B35D-M-V, Gefran Vietnam

Nhà phân phối/Đại lý Gefran tại Việt Nam

Xuất xứ: Ý
KS-R-E-F-B35D-M-V 2130X000X00
PRESSURE TRANSMITTER

THÊM VÀO GIỎ HÀNG