31940-CF00000, Bơm định lượng Gespasa 31940-CF00000, Gespasa Vietnam

31940-CF00000, Gespasa 31940-CF00000, Bơm định lượng Gespasa 31940-CF00000, Gespasa Vietnam

Nhà phân phối/Đại lý Gespasa tại Việt Nam

Xuất xứ: Tây Ban Nha
P/N: 31940-CF00000
PUMPS WITH LITRE METER
SAGE-100 230 VAC pump with meter without base

THÊM VÀO GIỎ HÀNG