16553, Cảm biến ELTEX SWEDEN 16553, ELTEX SWEDEN Vietnam

16553, ELTEX SWEDEN 16553, Cảm biến ELTEX SWEDEN 16553, ELTEX SWEDEN Vietnam

Nhà phân phối/Đại lý ELTEX SWEDEN tại Việt Nam

100% xuất xứ THỤY ĐIỂN
Order code: 16553
Yarn sensor EVG,quick-thr.ey.0,3m cab&Mol.co DO500

THÊM VÀO GIỎ HÀNG

 

GC-110/U14, Cảm biến nhiệt độ Kongsberg Maritime GC-110/U14, Kongsberg Maritime Vietnam

GC-110/U14, Kongsberg Maritime GC-110/U14, Cảm biến nhiệt độ Kongsberg Maritime GC-110/U14, Kongsberg Maritime Vietnam

Nhà phân phối/Đại lý Kongsberg Maritime tại Việt Nam

Cảm biến nhiệt độ GC-110/U14
Temperature Transmitter
The GC-110 Temperature Transmitter amplifies and
linearizes the resistance change in a Pt100 and
Pt1000 temperature-sensing element. The
transmitters are used for temperature measurements
in the –200 to +600 °C range.

THÊM VÀO GIỎ HÀNG