GT150B001.00, Van Kendrion GT150B001.00, Kendrion Vietnam

GT150B001.00, Kendrion GT150B001.00, Van Kendrion GT150B001.00, Kendrion Vietnam

Nhà phân phối/Đại lý Kendrion tại Việt Nam

100% xuất xứ Đức

Model: GTB150.000030
GT150B001.00
VALVE 24VDC, 100%ED

THÊM VÀO GIỎ HÀNG

 

dbk+4/Empf/M12/3BEE/M18, Cảm biến siêu âm phát hiện tấm kép Microsonic dbk+4/Empf/M12/3BEE/M18, Microsonic Vietnam

dbk+4/Empf/M12/3BEE/M18, Microsonic dbk+4/Empf/M12/3BEE/M18, Cảm biến siêu âm phát hiện tấm kép Microsonic dbk+4/Empf/M12/3BEE/M18, Microsonic Vietnam

Nhà phân phối/Đại lý Microsonic tại Việt Nam

100% xuất xứ Đức

Model: dbk+4/Empf/M12/3BEE/M18 Sheet Sensing
dbk+4 double sheet detectors

THÊM VÀO GIỎ HÀNG