GripPack PB-114, Máy đóng đây đai cầm tay SIGNODE GripPack PB-114, SIGNODE Vietnam

GripPack PB-114, SIGNODE GripPack PB-114, Máy đóng đây đai cầm tay SIGNODE GripPack PB-114, SIGNODE Vietnam

Nhà phân phối/Đại lý SIGNODE tại Việt Nam

Xuất xứ: Mỹ
GripPack PB-114 Fan for Cooling
Tensioner 3/4’’ – 1-1/4’’  (19-32mm)

THÊM VÀO GIỎ HÀNG