FMZ5000, Mô-đun trung tâm Minimax FMZ5000, Minimax Vietnam

FMZ5000, Minimax FMZ5000, Mô-đun trung tâm Minimax FMZ5000, Minimax Vietnam

Nhà phân phối/Đại lý Minimax tại Việt Nam

100% xuất xứ Đức
P/N.: 901154
Card FMZ5000 central card

THÊM VÀO GIỎ HÀNG

 

901773, Mô-đun Minimax 901773, Minimax Vietnam

901773, Minimax 901773, Mô-đun Minimax 901773, Minimax Vietnam

Nhà phân phối/Đại lý Minimax tại Việt Nam

100% xuất xứ Đức
P/N.: 901773
Module FMZ5000 conventional detector

THÊM VÀO GIỎ HÀNG

 

906186, Mô-đun Minimax 906186, Minimax Vietnam

906186, Minimax 906186, Mô-đun Minimax 906186, Minimax Vietnam

Nhà phân phối/Đại lý Minimax tại Việt Nam

100% xuất xứ Đức
P/N.: 906186
Module FMZ5000 Loop AP XP redundant

THÊM VÀO GIỎ HÀNG

 

901673, Mô-đun Minimax 901673, Minimax Vietnam

901673, Minimax 901673, Mô-đun Minimax 901673, Minimax Vietnam

Nhà phân phối/Đại lý Minimax tại Việt Nam

100% xuất xứ Đức
P/N.: 901673
Module FMZ5000 control groups

THÊM VÀO GIỎ HÀNG

 

901733, Bảng điều khiển Minimax 901733, Minimax Vietnam

901733, Minimax 901733, Bảng điều khiển Minimax 901733, Minimax Vietnam

Nhà phân phối/Đại lý Minimax tại Việt Nam

100% xuất xứ Đức
P/N.: 901733
front panel FMZ5000 BBF

THÊM VÀO GIỎ HÀNG

 

901595, Mô-đun Minimax 901595, Minimax Vietnam

901595, Minimax 901595, Mô-đun Minimax 901595, Minimax Vietnam

Nhà phân phối/Đại lý Minimax tại Việt Nam

100% xuất xứ Đức
P/N.: 901595
Module FMZ5000 Relay 8

THÊM VÀO GIỎ HÀNG

 

901038, Bộ nguồn Minimax 901038, Minimax Vietnam

901038, Minimax 901038, Bộ nguồn Minimax 901038, Minimax Vietnam

Nhà phân phối/Đại lý Minimax tại Việt Nam

100% xuất xứ Đức
P/N.: 901038
Power supply NT5000 24V/15A-HR

THÊM VÀO GIỎ HÀNG

 

794921, Pin Minimax 794921, Minimax Vietnam

794921, Minimax 794921, Pin Minimax 794921, Minimax Vietnam

Nhà phân phối/Đại lý Minimax tại Việt Nam

100% xuất xứ Đức
P/N.: 794921
Battery 12V/ 65   Ah

THÊM VÀO GIỎ HÀNG

 

918431, Mô-đun Minimax 918431, Minimax Vietnam

918431, Minimax 918431, Mô-đun Minimax 918431, Minimax Vietnam

Nhà phân phối/Đại lý Minimax tại Việt Nam

100% xuất xứ Đức
P/N.: 918431
Horn Strobe P2RK

THÊM VÀO GIỎ HÀNG

 

908164, Mô-đun Minimax 908164, Minimax Vietnam

908164, Minimax 908164, Mô-đun Minimax 908164, Minimax Vietnam

Nhà phân phối/Đại lý Minimax tại Việt Nam

100% xuất xứ Đức
P/N.: 908164
Manual call point KAX DIS 953y WP

THÊM VÀO GIỎ HÀNG

 

908531, Mô-đun Minimax 908531, Minimax Vietnam

908531, Minimax 908531, Mô-đun Minimax 908531, Minimax Vietnam

Nhà phân phối/Đại lý Minimax tại Việt Nam

100% xuất xứ Đức
P/N.: 908531
Mini input unit IUX 760 M-I

THÊM VÀO GIỎ HÀNG