724420, Công tắc giới hạn Minimax 724420, Minimax Vietnam

724420, Minimax 724420, Công tắc giới hạn Minimax 724420, Minimax Vietnam

Nhà phân phối/Đại lý Minimax tại Việt Nam

100% xuất xứ Đức
P/N.: 724420
Limit switch US 432Y-M20-2352 2 contact

THÊM VÀO GIỎ HÀNG

 

828482, Công tắc giới hạn Minimax 828482, Minimax Vietnam

828482, Minimax 828482, Công tắc giới hạn Minimax 828482, Minimax Vietnam

Nhà phân phối/Đại lý Minimax tại Việt Nam

100% xuất xứ Đức
P/N.: 828482
Limit switch ZS 256-11z-M20-2219

THÊM VÀO GIỎ HÀNG