F063827, Cảm biến áp suất nóng chảy Gefran F063827, Gefran Vietnam

F063827, Gefran F063827, Cảm biến áp suất nóng chảy Gefran F063827, Gefran Vietnam

Nhà phân phối/Đại lý Gefran tại Việt Nam

100% xuất xứ Ý

F063827
KE0-7-M-B07C-1-4-0-S-P-E-D70 2130A000X00
PRESSURE TRANSDUCER

THÊM VÀO GIỎ HÀNG

 

KE0-7-M-B07C-1-4-0-S-P-E-D70, Cảm biến áp suất nóng chảy Gefran KE0-7-M-B07C-1-4-0-S-P-E-D70, Gefran Vietnam

KE0-7-M-B07C-1-4-0-S-P-E-D70, Gefran KE0-7-M-B07C-1-4-0-S-P-E-D70, Cảm biến áp suất nóng chảy Gefran KE0-7-M-B07C-1-4-0-S-P-E-D70, Gefran Vietnam

Nhà phân phối/Đại lý Gefran tại Việt Nam

100% xuất xứ Ý

F063827
KE0-7-M-B07C-1-4-0-S-P-E-D70 2130A000X00
PRESSURE TRANSDUCER

THÊM VÀO GIỎ HÀNG