dbk+4/Sender/M12/K1, Cảm biến siêu âm phát hiện tấm kép Microsonic dbk+4/Sender/M12/K1, Microsonic Vietnam

dbk+4/Sender/M12/K1, Microsonic dbk+4/Sender/M12/K1, Cảm biến siêu âm phát hiện tấm kép Microsonic dbk+4/Sender/M12/K1, Microsonic Vietnam

Nhà phân phối/Đại lý Microsonic tại Việt Nam

100% xuất xứ Đức

Model: dbk+4/Sender/M12/K1 Sheet Sensing
dbk+4 double sheet detectors

THÊM VÀO GIỎ HÀNG

 

dbk+4/M12/3BEE/M18 E+S, Cảm biến siêu âm phát hiện tấm kép Microsonic dbk+4/M12/3BEE/M18 E+S, Microsonic Vietnam

dbk+4/M12/3BEE/M18 E+S, Microsonic dbk+4/M12/3BEE/M18 E+S, Cảm biến siêu âm phát hiện tấm kép Microsonic dbk+4/M12/3BEE/M18 E+S, Microsonic Vietnam

Nhà phân phối/Đại lý Microsonic tại Việt Nam

100% xuất xứ Đức

Model: dbk+4/M12/3BEE/M18 E+S Sheet Sensing
dbk+4 double sheet detectors
(includes dbk+4/Empf/M12/3BEE/M18 + dbk+4/Sender/M12/K1)

THÊM VÀO GIỎ HÀNG