BTL2-GS10-0850-A, Thiết bị Balluff BTL2-GS10-0850-A, Balluff Vietnam

BTL2-GS10-0850-A, Balluff BTL2-GS10-0850-A, Thiết bị Balluff BTL2-GS10-0850-A, Balluff Vietnam

Nhà phân phối/Đại lý Balluff tại Việt Nam

100% xuất xứ EU / Hungary
BAM01H2 (BTL2-GS10-0850-A)

THÊM VÀO GIỎ HÀNG

 

BTL0W5H, Cảm biến vị trí tuyến tính Balluff BTL0W5H, Balluff Vietnam

BTL0W5H, Balluff BTL0W5H, Cảm biến vị trí tuyến tính Balluff BTL0W5H, Balluff Vietnam

Nhà phân phối/Đại lý Balluff tại Việt Nam

100% xuất xứ EU / US
BTL0W5H
BTL6-A500-M1016-PF-S115
Magnetostrictive Sensors

THÊM VÀO GIỎ HÀNG