BES02TC, Cảm biến tiệm cận Balluff BES02TC, Balluff Vietnam

BES02TC, Balluff BES02TC, Cảm biến tiệm cận Balluff BES02TC, Balluff Vietnam

Nhà phân phối/Đại lý Balluff tại Việt Nam

Order code: BES02TC. BES IKU-011-P-1-S-S4-SA1. Dimensions : 35.0x35.0x100.0 mm. Connection : Connector, M12x1-S04. Output function : PNP, Normally open (NO)

THÊM VÀO GIỎ HÀNG

 

BES IKU-011-P-1-S-S4-SA1, Cảm biến tiệm cận Balluff BES IKU-011-P-1-S-S4-SA1, Balluff Vietnam

BES IKU-011-P-1-S-S4-SA1, Balluff BES IKU-011-P-1-S-S4-SA1, Cảm biến tiệm cận Balluff BES IKU-011-P-1-S-S4-SA1, Balluff Vietnam

Nhà phân phối/Đại lý Balluff tại Việt Nam

Order code: BES02TC. BES IKU-011-P-1-S-S4-SA1. Dimensions : 35.0x35.0x100.0 mm. Connection : Connector, M12x1-S04. Output function : PNP, Normally open (NO)

THÊM VÀO GIỎ HÀNG