BES02H7, Cảm biến tiệm cận Balluff BES02H7, Balluff Vietnam

BES02H7, Balluff BES02H7, Cảm biến tiệm cận Balluff BES02H7, Balluff Vietnam

Nhà phân phối/Đại lý Balluff tại Việt Nam

100% xuất xứ ĐỨC
Balluff BES 516-114-SA1-05 BALLUFF INDUCTIVE SENSOR, M30, 10MM RANGE FLUSH, PNP NO NC, 5M SILICON CABLE, HIGH TEMPERATURE

THÊM VÀO GIỎ HÀNG

 

BES 516-114-SA1-05, Cảm biến tiệm cận Balluff BES 516-114-SA1-05, Balluff Vietnam

BES 516-114-SA1-05, Balluff BES 516-114-SA1-05, Cảm biến tiệm cận Balluff BES 516-114-SA1-05, Balluff Vietnam

Nhà phân phối/Đại lý Balluff tại Việt Nam

100% xuất xứ ĐỨC
Balluff BES 516-114-SA1-05 BALLUFF INDUCTIVE SENSOR, M30, 10MM RANGE FLUSH, PNP NO NC, 5M SILICON CABLE, HIGH TEMPERATURE

THÊM VÀO GIỎ HÀNG