IS112MM/2NO-4E0, Cảm biến tiệm cận Leuze IS112MM/2NO-4E0, Leuze Vietnam

IS112MM/2NO-4E0, Leuze IS112MM/2NO-4E0, Cảm biến tiệm cận Leuze IS112MM/2NO-4E0, Leuze Vietnam

Nhà phân phối/Đại lý Leuze tại Việt Nam

IS 112 MM/2NO-4E0 - Inductive switch ; Open-circuit current0 ... 10 mA ; Switching elementTransistor, NPN ; Switching principleNO (normally open)

THÊM VÀO GIỎ HÀNG

 

50129864, Cảm biến tiệm cận Leuze 50129864, Leuze Vietnam

50129864, Leuze 50129864, Cảm biến tiệm cận Leuze 50129864, Leuze Vietnam

Nhà phân phối/Đại lý Leuze tại Việt Nam

50129864
IS 112 MM/2NO-4E0 - Inductive switch ; Open-circuit current0 ... 10 mA ; Switching elementTransistor, NPN ; Switching principleNO (normally open)

THÊM VÀO GIỎ HÀNG