ABS960+ELSET, Bộ cân hành lý Atrax ABS960+ELSET, Atrax Vietnam

ABS960+ELSET, Atrax ABS960+ELSET, Bộ cân hành lý Atrax ABS960+ELSET, Atrax Vietnam

Nhà phân phối/Đại lý Atrax tại Việt Nam

100% xuất xứ New Zealand
ABS960 + ELSET
ABS960 + Bộ điện tử hoàn chỉnh - Tiêu chuẩn, bao gồm:
1x Bảng điều khiển
1x Bảng hành khách
1x Cáp hiển thị hành khách (2m)
1x Cáp cảm biến tải 5m
1x Nguồn điện có dây dẫn chính

THÊM VÀO GIỎ HÀNG

 

FRS100C300-2, Bộ điều khiển Multiburner AZBIL FRS100C300-2, AZBIL Vietnam

FRS100C300-2, AZBIL FRS100C300-2, Bộ điều khiển Multiburner AZBIL FRS100C300-2, AZBIL Vietnam

Nhà phân phối/Đại lý AZBIL tại Việt Nam

100% xuất xứ Nhật Bản
Model: FRS100C300-2
 Multiburner Controller

THÊM VÀO GIỎ HÀNG