HD67056-B2-80, Bộ chuyển đổi tín hiệu ADFweb HD67056-B2-80, ADFweb Vietnam

HD67056-B2-80, ADFweb HD67056-B2-80, Bộ chuyển đổi tín hiệu ADFweb HD67056-B2-80, ADFweb Vietnam

Nhà phân phối/Đại lý ADFweb tại Việt Nam

100% xuất xứ Ý
Mã: HD67056-B2-80
Mô tả: Bộ chuyển đổi
Mã: APW080
Mô tả: Nguồn điện

THÊM VÀO GIỎ HÀNG

 

AMS 4711-0020-D, Cảm biến áp suất Analog - Micro AMS 4711-0020-D, Analog - Micro Vietnam

AMS 4711-0020-D, Analog - Micro AMS 4711-0020-D, Cảm biến áp suất Analog - Micro AMS 4711-0020-D, Analog - Micro Vietnam

Nhà phân phối/Đại lý Analog - Micro tại Việt Nam

100% xuất xứ Đức
Code: AMS 4711-0020-D Pressure Sensor
Miniaturized pressure transmitter with 0 .. 5 V output

THÊM VÀO GIỎ HÀNG