98.6.022.682.1, Màn hình TFT VGA 19 Praxis Automation 98.6.022.682.1, Praxis Automation Vietnam

98.6.022.682.1, Praxis Automation 98.6.022.682.1, Màn hình TFT VGA 19 Praxis Automation 98.6.022.682.1, Praxis Automation Vietnam

Nhà phân phối/Đại lý Praxis Automation tại Việt Nam

Xuất xứ: Hà Lan
Code: 98.6.022.682.1
Mô tả: Màn hình TFT VGA 19 "Fl.Pan.mnt.Touch 24Vdc Statistical

THÊM VÀO GIỎ HÀNG