TC5-V-2-J-5-Q-J-P-3050E000X00050XX, Cảm biến nhiệt độ Gefran TC5-V-2-J-5-Q-J-P-3050E000X00050XX, Gefran Vietnam

TC5-V-2-J-5-Q-J-P-3050E000X00050XX, Gefran TC5-V-2-J-5-Q-J-P-3050E000X00050XX, Cảm biến nhiệt độ Gefran TC5-V-2-J-5-Q-J-P-3050E000X00050XX, Gefran Vietnam

Nhà phân phối/Đại lý Gefran tại Việt Nam

Xuất xứ: Italy
TC5-V-2-J-5-Q-J-P-3050E000X00050XX
Cảm biến nhiệt độ dòng TC5

THÊM VÀO GIỎ HÀNG