VRE-P028SAC, Bộ mã hóa vòng quay NSD VRE-P028SAC, NSD Vietnam

VRE-P028SAC, NSD VRE-P028SAC, Bộ mã hóa vòng quay NSD VRE-P028SAC, NSD Vietnam

Nhà phân phối/Đại lý NSD tại Việt Nam

100% xuất xứ Nhật Bản
Model: VRE-P028SAC ENCODER
Absocoder

THÊM VÀO GIỎ HÀNG

 

HMPX 3A1A0A0A0B0, Cảm biến nhiệt độ và độ ẩm Vaisala HMPX 3A1A0A0A0B0, Vaisala Vietnam

HMPX 3A1A0A0A0B0, Vaisala HMPX 3A1A0A0A0B0, Cảm biến nhiệt độ và độ ẩm Vaisala HMPX 3A1A0A0A0B0, Vaisala Vietnam

Nhà phân phối/Đại lý Vaisala tại Việt Nam

100% xuất xứ Phần Lan
HMPX 3A1A0A0A0B0
Humidity and Temperature Probe (HMP3)
Cable length: HMP3 with 2m cable
Sensor type: Composite R2 (VHM180C)
Plastic grid & SST net filter
Start-up purge off, interval purge on, probe heat off
Baud rate 19200
Parity, data bit, stop bit: Communication settings (8, N, 2)
Modbus address (240)
Reserved character
Probe mounting accessory: Duct Installation Kit
No connection cable

THÊM VÀO GIỎ HÀNG