pfannenberg-vietnam-den-bao-dong-chong-chay-no-cwb-atex-31006905000.png

Pfannenberg Vietnam - Đèn báo động chống cháy nổ CWB-ATEX 31006905000

CWB-ATEX, 31006905000, Pfannenberg CWB-ATEX, Pfannenberg 31006905000, Đèn báo động chống cháy nổ CWB-ATEX 31006905000

100% Germany Origin

Pfannenberg Vietnam

Part Nr. 31006905000
CWB-ATEX 12-48DC 24-42AC PC RD

CWB-ATEX, 31006905000, Pfannenberg CWB-ATEX, Pfannenberg 31006905000, Đèn báo động chống cháy nổ CWB-ATEX 31006905000