TY7043Z0P00, Cảm biến nhiệt độ  Azbil TY7043Z0P00,  Azbil Vietnam

TY7043Z0P00,  Azbil TY7043Z0P00, Cảm biến nhiệt độ  Azbil TY7043Z0P00,  Azbil Vietnam

Nhà phân phối/Đại lý  Azbil tại Việt Nam

Xuất xứ Japan
TY7043Z0P00 Azbil (former Yamatake corporation) Neo-sensor, Temperature / Humidity Sensor

THÊM VÀO GIỎ HÀNG

 

AP45VDA0NH222BIS, Bộ truyền động van Sirca AP45VDA0NH222BIS, Sirca Vietnam

AP45VDA0NH222BIS, Sirca AP45VDA0NH222BIS, Bộ truyền động van Sirca AP45VDA0NH222BIS, Sirca Vietnam

Nhà phân phối/Đại lý Sirca tại Việt Nam

AP45VDA0NH222BIS - Bộ điều khiển van

THÊM VÀO GIỎ HÀNG