PNOZ EX 230VAC 3n/o 1n/c, Rơ le an toàn Pilz PNOZ EX 230VAC 3n/o 1n/c, Pilz Vietnam

PNOZ EX 230VAC 3n/o 1n/c, Pilz PNOZ EX 230VAC 3n/o 1n/c, Rơ le an toàn Pilz PNOZ EX 230VAC 3n/o 1n/c, Pilz Vietnam

Nhà phân phối/Đại lý Pilz tại Việt Nam

100% xuất xứ từ EU
Code: 774100
Description: PNOZ EX 230VAC 3n/o 1n/c
Safety Relay

THÊM VÀO GIỎ HÀNG

 

101060650, Cảm biến vị trí Schmersal 101060650, Schmersal Vietnam

101060650, Schmersal 101060650, Cảm biến vị trí Schmersal 101060650, Schmersal Vietnam

Nhà phân phối/Đại lý Schmersal tại Việt Nam

100% xuất xứ từ EU
101060650 Position SENSOR
TZ 067-11Y
Position

THÊM VÀO GIỎ HÀNG