BNS 819-B02-D08-40-11, Cảm biến Balluff BNS 819-B02-D08-40-11, Balluff Vietnam

BNS 819-B02-D08-40-11, Balluff BNS 819-B02-D08-40-11, Cảm biến Balluff BNS 819-B02-D08-40-11, Balluff Vietnam

Nhà phân phối/Đại lý Balluff tại Việt Nam

100% xuất xứ EU / Trung Quốc

BNS01NN
BNS 819-B02-D08-40-11
Sensors

THÊM VÀO GIỎ HÀNG

 

CAL25ig, Bộ cách ly điện Loreme CAL25ig, Loreme Vietnam

CAL25ig, Loreme CAL25ig, Bộ cách ly điện Loreme CAL25ig, Loreme Vietnam

Nhà phân phối/Đại lý Loreme tại Việt Nam

100% xuất xứ Pháp
Part No: CAL25ig Isolator
Self powered current loop galvanic isolator with 1 CHANNEL

THÊM VÀO GIỎ HÀNG