BAE PS-XA-1W-24-080-605-I, Bộ nguồn Balluff BAE PS-XA-1W-24-080-605-I, Balluff Vietnam

BAE PS-XA-1W-24-080-605-I, Balluff BAE PS-XA-1W-24-080-605-I, Bộ nguồn Balluff BAE PS-XA-1W-24-080-605-I, Balluff Vietnam

Nhà phân phối/Đại lý Balluff tại Việt Nam

100% xuất xứ EU / Hungary
BAE00TM
BAE PS-XA-1W-24-080-605-I
Power Supplies

THÊM VÀO GIỎ HÀNG

 

BNI005H, Mạng công nghiệp Balluff BNI005H, Balluff Vietnam

BNI005H, Balluff BNI005H, Mạng công nghiệp Balluff BNI005H, Balluff Vietnam

Nhà phân phối/Đại lý Balluff tại Việt Nam

100% xuất xứ EU / Trung Quốc / Hungary
BNI005H
BNI PNT-508-105-Z015
Industrial Networking

THÊM VÀO GIỎ HÀNG