633A01, Gia tốc kế PCB Piezotronics 633A01, PCB Piezotronics Vietnam

633A01, PCB Piezotronics 633A01, Gia tốc kế PCB Piezotronics 633A01, PCB Piezotronics Vietnam

Nhà phân phối/Đại lý PCB Piezotronics tại Việt Nam

Xuất xứ: MỸ
Code: 633A01 SENSOR
Piezoelectric USB Digital Accelerometer
Digital, industrial, ceramic accelerometer, 0.9 to 15k Hz, top exit, integral cable terminating in USB connector

THÊM VÀO GIỎ HÀNG