pr65-sealed-industrial-version-cam-bien-vi-tri-gefran-viet-nam.png

PR65 Sealed industrial version Cảm biến vị trí Gefran Việt Nam

Tổng quát:

  • Phiên bản công nghiệp kín
  • Độ tuyến tính độc lập lên đến ± 0,05% (tiêu chuẩn ± 0,5%)
  • Nhiệt độ làm việc: -55 ... + 100 ° C
  • Độ lặp lại 0,01% della CET
  • Tuổi thọ:> 100x10 6 hoạt động ở tốc độ 10 rps (trong CEU)
  • Độ phân giải vô hạn
  • Kết nối điện: Đầu nối 5 cực DIN 43322
  • Cấp bảo vệ IP65

Xem thêm: tại đây

List code PR65 Sealed industrial version Cảm biến vị trí Gefran Việt Nam

F035570 PR-65-A-0-102 0000X000X00 Position Sensor / Cảm biến vị trí Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F004513 PR-65-A-0-103 0000X000X00 Position Sensor / Cảm biến vị trí Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F004515 PR-65-A-0-472 0000X000E00 Position Sensor / Cảm biến vị trí Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F004514 PR-65-A-0-472 0000X000X00 Position Sensor / Cảm biến vị trí Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F004516 PR-65-B-0-102 0000X000X00 Position Sensor / Cảm biến vị trí Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F004518 PR-65-B-0-103 0000X000E00 Position Sensor / Cảm biến vị trí Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F004519 PR-65-B-0-103 0000X000L00 Position Sensor / Cảm biến vị trí Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F056549 PR-65-B-0-103 0000X000M00 Position Sensor / Cảm biến vị trí Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F004517 PR-65-B-0-103 0000X000X00 Position Sensor / Cảm biến vị trí Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F004523 PR-65-B-0-472 0000X000E00 Position Sensor / Cảm biến vị trí Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F004522 PR-65-B-0-472 0000X000X00 Position Sensor / Cảm biến vị trí Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F004526 PR-65-C-0-102 0000X000X00 Position Sensor / Cảm biến vị trí Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F004527 PR-65-C-0-103 0000X000X00 Position Sensor / Cảm biến vị trí Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F004528 PR-65-C-0-472 0000X000X00 Position Sensor / Cảm biến vị trí Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F004529 PR-65-D-0-102 0000X000X00 Position Sensor / Cảm biến vị trí Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F004530 PR-65-D-0-103 0000X000X00 Position Sensor / Cảm biến vị trí Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F056733 PR-65-D-0-103 L000X000M00 Position Sensor / Cảm biến vị trí Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F004532 PR-65-D-0-472 0000X000X00 Position Sensor / Cảm biến vị trí Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F004533 PR-65-E-0-102 0000X000X00 Position Sensor / Cảm biến vị trí Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F004534 PR-65-E-0-103 0000X000X00 Position Sensor / Cảm biến vị trí Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F054403 PR-65-E-0-103 L000X000L00 Position Sensor / Cảm biến vị trí Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F033289 PR-65-E-0-103 L000X000X00 Position Sensor / Cảm biến vị trí Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F025988 PR-65-E-0-472 0000X000E00 Position Sensor / Cảm biến vị trí Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F004536 PR-65-E-0-472 0000X000X00 Position Sensor / Cảm biến vị trí Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam

 

 

PR65 Sealed industrial version, Cảm biến vị trí Gefran Việt Nam, Gefran Việt Nam, Gefran Vietnam, Đại lý Chính thức Gefran, Gefran chính hãng, Gefran giá tốt