pmi-sl-diameter-12-7mm-oledynamic-cylinders-cam-bien-vi-tri-gefran-viet-nam.png

PMI-SL Diameter 12.7mm - Oledynamic cylinders Cảm biến vị trí Gefran Việt Nam

Mô tả:

  • Đầu dò PMI-SL, một bước phát triển của PMI-12, được thiết kế cho tất cả các ứng dụng bên trong xi lanh yêu cầu đầu dò nhỏ hơn. Vì lý do này, đường kính đã được giảm xuống còn 12,7 mm.
  • PMI Slim cung cấp độ bền tương tự như PMI-12: thân thép không gỉ AISI 316, cấp độ bảo vệ IP67 và khả năng chịu áp lực lên đến 250 bar (đỉnh 400 bar)
  • Có sẵn với đầu mặt bích hoặc đầu ren, để đảm bảo khả năng tương thích cơ học với tất cả các loại xi lanh chính
  • Giải pháp được cấp bằng sáng chế
  • Lý tưởng cho các ứng dụng bên trong xi lanh thủy lực, yêu cầu các giải pháp đơn giản đảm bảo độ lặp lại của phép đo

Xem thêm: tại đây

List code PMI-SL Diameter 12.7mm - Oledynamic cylinders Cảm biến vị trí Gefran Việt Nam

F045036 PMISL-F-0050-M 0000X000XX00XXX Position Sensor / Cảm biến vị trí Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F043010 PMISL-F-0050-X 0000X000XX00XXX Position Sensor / Cảm biến vị trí Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F045035 PMISL-F-0100-M 0000X000XX00XXX Position Sensor / Cảm biến vị trí Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F043027 PMISL-F-0100-M 0000X000XX10XXX Position Sensor / Cảm biến vị trí Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F042778 PMISL-F-0100-X 0000X000XX00XXX Position Sensor / Cảm biến vị trí Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F060118 PMISL-F-0100-X L000X000XX02XXX Position Sensor / Cảm biến vị trí Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F045037 PMISL-F-0150-M 0000X000XX00XXX Position Sensor / Cảm biến vị trí Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F047250 PMISL-F-0150-X 0000X000XX00XXX Position Sensor / Cảm biến vị trí Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F052205 PMISL-F-0150-X 0000X000XX10XXX Position Sensor / Cảm biến vị trí Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F051976 PMISL-F-0200-M 0000X000XX00XXX Position Sensor / Cảm biến vị trí Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F069296 PMISL-F-0200-M 0000X000XX04XXX Position Sensor / Cảm biến vị trí Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F043028 PMISL-F-0200-M 0000X000XX10XXX Position Sensor / Cảm biến vị trí Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F075514 PMISL-F-0200-M L000X000XX00XXX Position Sensor / Cảm biến vị trí Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F042633 PMISL-F-0200-X 0000X000XX00XXX Position Sensor / Cảm biến vị trí Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F052206 PMISL-F-0200-X 0000X000XX10XXX Position Sensor / Cảm biến vị trí Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F060720 PMISL-F-0250-M 0000X000XX15XXX Position Sensor / Cảm biến vị trí Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F052725 PMISL-F-0250-X 0000X000XX00XXX Position Sensor / Cảm biến vị trí Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F043793 PMISL-F-0250-X 0000X000XX03XXX Position Sensor / Cảm biến vị trí Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F061084 PMISL-F-0250-X 0000X000XX05XXX Position Sensor / Cảm biến vị trí Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F063623 PMISL-F-0250-X 0000X000XX15XXX Position Sensor / Cảm biến vị trí Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F048930 PMISL-F-0300-M 0000X000XX00XXX Position Sensor / Cảm biến vị trí Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F051106 PMISL-F-0300-M 0000X000XX05XXX Position Sensor / Cảm biến vị trí Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F043740 PMISL-F-0300-M 0000X000XX10XXX Position Sensor / Cảm biến vị trí Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F044135 PMISL-F-0300-X 0000X000XX00XXX Position Sensor / Cảm biến vị trí Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F043794 PMISL-F-0300-X 0000X000XX03XXX Position Sensor / Cảm biến vị trí Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F058015 PMISL-F-0350-M 0000X000XX00XXX Position Sensor / Cảm biến vị trí Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F053550 PMISL-F-0350-M 0000X000XX03XXX Position Sensor / Cảm biến vị trí Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F039930 PMISL-F-0350-X 0000X000XX00XXX Position Sensor / Cảm biến vị trí Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F056129 PMISL-F-0400-M 0000X000XX00XXX Position Sensor / Cảm biến vị trí Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F052592 PMISL-F-0400-M 0000X000XX03XXX Position Sensor / Cảm biến vị trí Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F043029 PMISL-F-0400-M 0000X000XX10XXX Position Sensor / Cảm biến vị trí Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F049513 PMISL-F-0400-M 0000X000XX15XXX Position Sensor / Cảm biến vị trí Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F067241 PMISL-F-0400-M L000X000XX10XXX Position Sensor / Cảm biến vị trí Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F044842 PMISL-F-0400-X 0000X000XX00XXX Position Sensor / Cảm biến vị trí Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F051270 PMISL-F-0450-M 0000X000XX00XXX Position Sensor / Cảm biến vị trí Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F051675 PMISL-F-0450-M 0000X000XX03XXX Position Sensor / Cảm biến vị trí Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F050609 PMISL-F-0450-X 0000X000XX03XXX Position Sensor / Cảm biến vị trí Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F050349 PMISL-F-0450-X 0000X000XX10XXX Position Sensor / Cảm biến vị trí Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F063947 PMISL-F-0500-M 0000X000XX00XXX Position Sensor / Cảm biến vị trí Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F068103 PMISL-F-0500-M 0000X000XX03XXX Position Sensor / Cảm biến vị trí Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F051930 PMISL-F-0550-M 0000X000XX03XXX Position Sensor / Cảm biến vị trí Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F049329 PMISL-F-0550-M 0000X000XX15XXX Position Sensor / Cảm biến vị trí Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F062577 PMISL-F-0600-M 0000X000XX05XXX Position Sensor / Cảm biến vị trí Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F068729 PMISL-F-0600-M L000X000XX03XXX Position Sensor / Cảm biến vị trí Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F046768 PMISL-F-0600-X 0000X000XX00XXX Position Sensor / Cảm biến vị trí Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F066214 PMISL-F-0650-M 0000X000XX00XXX Position Sensor / Cảm biến vị trí Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F052648 PMISL-F-0700-M 0000X000XX00XXX Position Sensor / Cảm biến vị trí Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F058058 PMISL-F-0750-M 0000X000XX00XXX Position Sensor / Cảm biến vị trí Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F068730 PMISL-F-0750-M L000X000XX03XXX Position Sensor / Cảm biến vị trí Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F072943 PMISL-F-0800-M 0000X000XX00XXX Position Sensor / Cảm biến vị trí Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F050741 PMISL-F-0800-M 0000X000XX04XXX Position Sensor / Cảm biến vị trí Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F058063 PMISL-F-0850-M 0000X000XX00XXX Position Sensor / Cảm biến vị trí Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F063912 PMISL-F-0900-M 0000X000XX00XXX Position Sensor / Cảm biến vị trí Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F043246 PMISL-F-0900-X 0000X000XX00XXX Position Sensor / Cảm biến vị trí Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F070790 PMISL-F-0950-M 0000X000XX03XXX Position Sensor / Cảm biến vị trí Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F070858 PMISL-F-1000-M 0000X000XX00XXX Position Sensor / Cảm biến vị trí Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F052591 PMISL-F-1000-M 0000X000XX03XXX Position Sensor / Cảm biến vị trí Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F054688 PMISL-F-1000-M 0000X000XX05XXX Position Sensor / Cảm biến vị trí Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F039932 PMISL-F-1000-X 0000X000XX00XXX Position Sensor / Cảm biến vị trí Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F053781 PMISL-F-1000-X 0000X000XX15XXX Position Sensor / Cảm biến vị trí Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam

 

PMI-SL Diameter 12.7mm - Oledynamic cylinders, Cảm biến vị trí Gefran Việt Nam, Gefran Việt Nam, Gefran Vietnam, Đại lý Chính thức Gefran, Gefran chính hãng, Gefran giá tốt