ic-oledynamic-cylinders-cam-bien-vi-tri-gefran-viet-nam.png

IC Oledynamic cylinders Cảm biến vị trí Gefran Việt Nam

Tổng quát:

 • Hành trình 100 đến 550 mm
 • Cố định cơ học bằng mặt bích bên trong hoặc bên ngoài
 • Độ tuyến tính độc lập ± 0,1%
 • Độ phân giải vô hạn
 • Độ lặp lại 0,01 mm
 • Không có sự biến đổi của tín hiệu điện bên ngoài hành trình điện học lý thuyết
 • Tốc độ dịch chuyển lên đến 1,5 m / s
 • Nhiệt độ làm việc: -30 ... + 100 ° C
 • Kết nối điện:
  • IC C: đầu nối 6 cực
  • IC F: 3 dây rảnh (dài 200 mm)
 • Tuổi thọ:> 25x10 6 mét hoặc> 100x10 6 hoạt động, tùy theo điều kiện nào nhỏ hơn (trong CEU)
 • Áp suất hoạt động tối đa 340 bar (5000 psi)
 • Thích hợp để sử dụng trong môi trường dễ cháy nổ với sự hiện diện của khí (nhóm IIA, IIB, IIC) và bột dễ cháy. Tiêu chuẩn cho thiết bị đơn giản: ATEX CEI EN 50020 2003 - đoạn 5.4 a

Xem thêm: tại đây

List code IC Oledynamic cylinders Cảm biến vị trí Gefran Việt Nam

F075736 IC1-A-6-M-B01C-1-4-D 2130X000X00 Melt pressure sensor Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F043580 IC1-M-6-M-B05C-1-4-D-0-E 2130X000X00 Melt pressure sensor Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F048774 IC1-M-6-M-B35D-1-4-D-0-E 2130X000X00 Melt pressure sensor Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F036653 IC1-S-6-M-B01C-1-4-D 2130X000X00 Melt pressure sensor Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F041130 IC1-S-6-M-B02C-1-4-D 2130X000W00 Melt pressure sensor Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F003158 IC-C-100-E-I 0000X000X00 Melt pressure sensor Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F003159 IC-C-100-E-M 0000X000X00 Melt pressure sensor Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F003160 IC-C-150-E-I 0000X000X00 Melt pressure sensor Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F003161 IC-C-150-E-M 0000X000X00 Melt pressure sensor Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F067433 IC-C-150-E-M L000X000X00 Melt pressure sensor Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F003162 IC-C-200-E-I 0000X000X00 Melt pressure sensor Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F003163 IC-C-200-E-M 0000X000X00 Melt pressure sensor Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F052616 IC-C-200-E-M L000X000X00 Melt pressure sensor Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F003164 IC-C-300-E-I 0000X000X00 Melt pressure sensor Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F003165 IC-C-300-E-M 0000X000X00 Melt pressure sensor Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F003166 IC-C-350-E-M 0000X000X00 Melt pressure sensor Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F027749 IC-C-500-E-I 0000X000X00 Melt pressure sensor Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F033551 IC-C-500-E-I L000X000X00 Melt pressure sensor Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F003167 IC-C-500-E-M 0000X000X00 Melt pressure sensor Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F003168 IC-C-550-E-M 0000X000X00 Melt pressure sensor Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F003169 IC-F-100-E-I-02M 0000X000X00 Melt pressure sensor Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F003170 IC-F-100-E-M-02M 0000X000X00 Melt pressure sensor Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F003172 IC-F-100-I-02M 0000X000X00 Melt pressure sensor Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F053823 IC-F-100-I-02M L000X000X00 Melt pressure sensor Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F024390 IC-F-150-E-I-02M 0000X000X00 Melt pressure sensor Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F003173 IC-F-150-E-M-02M 0000X000X00 Melt pressure sensor Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F003174 IC-F-150-I-02M 0000X000X00 Melt pressure sensor Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F032225 IC-F-200-E-I-02M 0000X000X00 Melt pressure sensor Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F003175 IC-F-200-E-M-02M 0000X000X00 Melt pressure sensor Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F003177 IC-F-200-I-02M 0000X000X00 Melt pressure sensor Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F053764 IC-F-200-I-02M L000X000X00 Melt pressure sensor Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F003182 IC-F-300-E-M-02M 0000X000X00 Melt pressure sensor Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F003183 IC-F-300-I-02M 0000X000X00 Melt pressure sensor Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F003185 IC-F-350-E-M-02M 0000X000X00 Melt pressure sensor Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F003186 IC-F-350-I-02M 0000X000X00 Melt pressure sensor Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F003188 IC-F-500-E-I-02M 0000X000X00 Melt pressure sensor Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F003189 IC-F-500-E-M-02M 0000X000X00 Melt pressure sensor Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F003192 IC-F-500-I-02M 0000X000X00 Melt pressure sensor Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F003194 IC-F-550-E-M-02M 0000X000X00 Melt pressure sensor Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F003196 IC-F-550-I-02M 0000X000X00 Melt pressure sensor Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam

 

IC Oledynamic cylinders, Cảm biến vị trí Gefran Việt Nam, Gefran Việt Nam, Gefran Vietnam, Đại lý Chính thức Gefran, Gefran chính hãng, Gefran giá tốt