pmi-sle-analog-output-oledynamic-cylinders-cam-bien-vi-tri-gefran.png

PMI-SLE Analog output - Oledynamic cylinders Cảm biến vị trí Gefran

Tổng quát

  • Đầu dò PMI-SLE, là phiên bản khuếch đại của PMI-SL, một sản phẩm được thiết kế cho tất cả các ứng dụng bên trong xi lanh yêu cầu đầu dò nhỏ hơn (đường kính thanh chỉ 12,7 mm).
  • PMI Slim cung cấp độ bền tương tự như PMI-12: thân thép không gỉ AISI 316, cấp độ bảo vệ IP67 và khả năng chịu áp lực lên đến 250 bar (đỉnh 400 bar)
  • Có sẵn với đầu mặt bích hoặc đầu ren, để đảm bảo khả năng tương thích cơ học với tất cả các loại xi lanh chính
  • Giải pháp được cấp bằng sáng chế
  • Lý tưởng cho các ứng dụng bên trong xi lanh thủy lực, yêu cầu các giải pháp đơn giản đảm bảo độ lặp lại của phép đo

Xem thêm: tại đây

List code PMI-SLE Analog output - Oledynamic cylinders Cảm biến vị trí Gefran

F048019 PMISLE-F-0050-M 0000X000XX00XXX Position Sensor / Cảm biến vị trí Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F068280 PMISLE-F-0050-M 0000X000XX05XXX Position Sensor / Cảm biến vị trí Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F047593 PMISLE-F-0050-X 0000X000XX00XXX Position Sensor / Cảm biến vị trí Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F056742 PMISLE-F-0050-X 0000X000XX05XXX Position Sensor / Cảm biến vị trí Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F057645 PMISLE-F-0050-X 0000X000XX15XXX Position Sensor / Cảm biến vị trí Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F048020 PMISLE-F-0100-M 0000X000XX00XXX Position Sensor / Cảm biến vị trí Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F064039 PMISLE-F-0100-M 0000X000XX02XXX Position Sensor / Cảm biến vị trí Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F074597 PMISLE-F-0100-M 0000X000XX15XXX Position Sensor / Cảm biến vị trí Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F048000 PMISLE-F-0100-X 0000X000XX00XXX Position Sensor / Cảm biến vị trí Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F048021 PMISLE-F-0150-M 0000X000XX00XXX Position Sensor / Cảm biến vị trí Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F061231 PMISLE-F-0150-M 0000X000XX02XXX Position Sensor / Cảm biến vị trí Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F055507 PMISLE-F-0150-M 0000X000XX05XXX Position Sensor / Cảm biến vị trí Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F048001 PMISLE-F-0150-X 0000X000XX00XXX Position Sensor / Cảm biến vị trí Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F048022 PMISLE-F-0200-M 0000X000XX00XXX Position Sensor / Cảm biến vị trí Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F048002 PMISLE-F-0200-X 0000X000XX00XXX Position Sensor / Cảm biến vị trí Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F057681 PMISLE-F-0200-X 0000X000XX05XXX Position Sensor / Cảm biến vị trí Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F063058 PMISLE-F-0250-M 0000X000XX00XXX Position Sensor / Cảm biến vị trí Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F064291 PMISLE-F-0250-M 0000X000XX10XXX Position Sensor / Cảm biến vị trí Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F055673 PMISLE-F-0250-X 0000X000XX00XXX Position Sensor / Cảm biến vị trí Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F048024 PMISLE-F-0300-M 0000X000XX00XXX Position Sensor / Cảm biến vị trí Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F048004 PMISLE-F-0300-X 0000X000XX00XXX Position Sensor / Cảm biến vị trí Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F050348 PMISLE-F-0300-X 0000X000XX05XXX Position Sensor / Cảm biến vị trí Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F048025 PMISLE-F-0350-M 0000X000XX00XXX Position Sensor / Cảm biến vị trí Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F048005 PMISLE-F-0350-X 0000X000XX00XXX Position Sensor / Cảm biến vị trí Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F063599 PMISLE-F-0350-X 0000X000XX05XXX Position Sensor / Cảm biến vị trí Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F051492 PMISLE-F-0400-M 0000X000XX05XXX Position Sensor / Cảm biến vị trí Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F048006 PMISLE-F-0400-X 0000X000XX00XXX Position Sensor / Cảm biến vị trí Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F055250 PMISLE-F-0400-X 0000X000XX05XXX Position Sensor / Cảm biến vị trí Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F048027 PMISLE-F-0450-M 0000X000XX00XXX Position Sensor / Cảm biến vị trí Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F048007 PMISLE-F-0450-X 0000X000XX00XXX Position Sensor / Cảm biến vị trí Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F048028 PMISLE-F-0500-M 0000X000XX00XXX Position Sensor / Cảm biến vị trí Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F048008 PMISLE-F-0500-X 0000X000XX00XXX Position Sensor / Cảm biến vị trí Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F052306 PMISLE-F-0550-M 0000X000XX10XXX Position Sensor / Cảm biến vị trí Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F048030 PMISLE-F-0600-M 0000X000XX00XXX Position Sensor / Cảm biến vị trí Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F048010 PMISLE-F-0600-X 0000X000XX00XXX Position Sensor / Cảm biến vị trí Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F048011 PMISLE-F-0650-X 0000X000XX00XXX Position Sensor / Cảm biến vị trí Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F048032 PMISLE-F-0700-M 0000X000XX00XXX Position Sensor / Cảm biến vị trí Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F050347 PMISLE-F-0700-X 0000X000XX05XXX Position Sensor / Cảm biến vị trí Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F050386 PMISLE-F-0750-X 0000X000XX05XXX Position Sensor / Cảm biến vị trí Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F048034 PMISLE-F-0800-M 0000X000XX00XXX Position Sensor / Cảm biến vị trí Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F050652 PMISLE-F-0800-M 0000X000XX04XXX Position Sensor / Cảm biến vị trí Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F048036 PMISLE-F-0900-M 0000X000XX00XXX Position Sensor / Cảm biến vị trí Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F048037 PMISLE-F-0950-M 0000X000XX00XXX Position Sensor / Cảm biến vị trí Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F048038 PMISLE-F-1000-M 0000X000XX00XXX Position Sensor / Cảm biến vị trí Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F048018 PMISLE-F-1000-X 0000X000XX00XXX Position Sensor / Cảm biến vị trí Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam

 

PMI-SLE Analog output - Oledynamic cylinders, Cảm biến vị trí Gefran, Gefran Việt Nam, Gefran Vietnam, Đại lý Chính thức Gefran, Gefran chính hãng, Gefran giá tốt